Monari, P. (2010). Biostatistics now. Statistica, 70(3), 267–272. https://doi.org/10.6092/issn.1973-2201/3585